GRONDWERK, LOONWERK EN MESTDISTRIBUTIE

Grondwerk, loonwerk en mestdistributie

Besteed uw  mestdistributie loon-   en  grondwerk uit aan van Ginneken uit Oosterhout. Schakel onze machines en ons personeel in om uw gewenste werkzaamheden uit te voeren. Geïnteresseerd in een van onze diensten? Neem contact op. 

Grondwerk

kranen en shovels

Minigravers

De minigravers zijn uit te rusten met sloophamers, overdrukunits en vonkenvangers. De machines worden vervoerd op aanhangers of oprijbussen. Zo zijn ze snel te verplaatsen naar een nieuwe locatie.


Midigravers

Van Ginneken biedt:

 • Rupsmidigravers 5 en 7 tons
 • Mobiele midigravers van 6,5 ton

Deze midigravers zijn uit te rusten met kantelbak, sloophamer, sorteergrijper, maaikorf, overdrukunits en vonkenvangers


Mobiele kranen

Gaat of laat u graafwerkzaamheden uitvoeren? Van Ginneken BV beschikt over 5 mobiele kranen variërend tussen 14 en 16 ton.


Rupskranen

Voor werkzaamheden op een drassige ondergrond of op plaatsen waar geen structuurschade mag ontstaan, gebruiken we rupskranen. We beschikken over een 13 tons Case en een 24 tons Doosan. Heeft u een grotere kraan nodig? Ook daar kunnen we voor zorgen.


Aanbouwdelen voor kranen

Bent u op zoek naar aanbouwdelen voor uw kraan? Huur verschillende aanbouwonderdelen zoals sloophamers, shovelbakken, trilblokken en maaikorven.


Shovels

U huurt bij ons een grote verscheidenheid aan shovels. De machines wegen tussen de 5 en 18 ton en worden, indien gewenst, uitgerust met een groot aantal verschillende bakken. Op alle machines kunnen machineontvangers, overdrukunits en vonkenvangers worden gemonteerd. Specifieke bak nodig? Neem contact [contact] op als u een bak zoekt voor uw shovel. Huur onder meer een schudbak, riekbak of hoogkipbak.

transport

Besteed het transport van vrijwel alle in de landbouw en grond- weg- en waterbouw voorkomende producten en machines aan ons uit. Ook als u losse (vrachtwagen)trekkers nodig heeft helpen we u graag. 

 

onderhoud aan sloten, bermen en terreinen

Huur ons in voor veelvoorkomende werkzaamheden met betrekking tot sloten, bermen en terreinen. Denk hierbij aan klepelen, slotenmaaien, maaien met bosmaaiers, snoeien met kettingzagen, snoeiafval versnipperen, afvoeren van groenafval en (her-)inzaaien van bermen en terreinen. Ook onderhoud aan fabrieksterreinen verzorgen wij voor u. Denk aan het verwijderen van vuil en onkruid, het vegen van uw terrein, het renoveren van bestaande verharding en het aanbrengen van nieuwe verharding. 

 

gladheid-bestrijding

Al 15 jaar strooien en schaven we terreinen, fietspaden, wegen en snelwegen. Voor wegen en snelwegen staan we met 5 vrachtwagens en 3 strooiers/schaven paraat. Voor bedrijfsterreinen gebruiken we 3 strooiers en tractoren met schaven.  Zelfs als sneeuw en ijs niet meer op gebruikelijke manieren te verwijderen zijn, verzinnen we oplossingen om terreinen begaanbaar te houden.

 

grondwerkhandel

Neem contact op voor het leveren en/of innemen van onder meer ophoogzand, grond, zeefgrond, stelbeton, menggranulaat en stelcon-platen. Ook riolering en HWA artikelen kunnen wij tegen aantrekkelijke tarieven leveren.

 

laserverhuur

Werkt u graag zo nauwkeurig mogelijk? Huur een laser met of zonder dubbel afschot. Om bodemverdichting toe te kunnen passen, beschikken we over diverse wackerstampers en trilplaten. Wilt u precies weten waar kabels en leidingen liggen? Maak gebruik van onze kabeldetector.

 

Mestdistributie

mesttransport

Wij hebben een uitgebreid wagenpark. Hierdoor hebben we veel wagens tot onze beschikking die in korte tijd grote hoeveelheden mest kunnen transporteren. Alle trailers zijn uitgerust met een geijkt weegsysteem en AGR / GPS. Om schade aan wegen en straatwerk te voorkomen zijn alle trailers ook voorzien van 2 stuurassen.

Indien gewenst verzorgen wij het aanwenden van de mest. Vaste mest wordt vervoerd met containerbakken die u, als u wilt, zelf kunt vullen. Laat u ze liever door ons vullen? Dat kan! 

mestaanwending

Kies voor het aanwenden van mest uit de volgende methoden:

 • Driewieler
 • Sleepslangsysteem
 • 26 m³ tank met AGR/GPS
 • Breedstrooier
 • Kunstmeststrooier

mestopslag

Voor de opslag van drijfmest beschikken we over een aantal mestopslagen. Alle silo-opslagen zijn voorzien van mixinstallaties zodat we u homogene mest kunnen leveren. Kies uit de volgende opslagmogelijkheden:

 • Silo’s
 • Mestzakken (200m3)
 • Containers (voor mest of andere vloeistoffen)

mesthandel

Al meer dan 25 jaar zijn we actief in de mesthandel. Met ons moderne materieel en medewerkers die precies weten wat u van ze verlangt klaren we iedere klus. We houden ons aanbevolen voor inkoop en levering van de volgende mestsoorten in vloeibare en vaste vorm:

 • Rundveemest
 • Varkensmest
 • Geitenmest
 • Kippenmest
 • Konijnenmest
 • Biologische mest (skal-gecertificeerd)

Tevens zijn we leverancier van:

 • Maaskal
 • Champost
 • Kunstmest

We leveren en strooien alle voorkomende kunstmestsoorten met een gekeurde kunstmeststrooier.

grondbewerking

.

Gewassen onderwerken

Of het nu gaat om het frezen van een weiland, het onderwerken van plantresten, vuil of groenbemester, we voeren elke bewerking met gepaste machines uit. Ook gelijktijdige inzaai van vanggewassen behoort tot de mogelijkheden.


Grondverbetering

Profiteer van onze uitgebreide kennis van grondverbetering. Om de bovenlaag te mengen met een onderliggende laag kunnen we percelen of delen daarvan diepploegen. We halen dan dieper gelegen grond naar boven en mengen deze met de bovenlaag. Voor het egaliseren of bol leggen van percelen maken we gebruik van en een lasergestuurd  kilverbord.


Zaaibedbereiding

Elk gewas en elke grondsoort vraagt om een andere zaaibedbereiding. Van Ginneken beschikt over een grote verscheidenheid aan machines die elk zaaibed kunnen bereiden.

PH-verhoging

Door intensief gebruik van landbouwgrond daalt de PH-waarde sterk. Wij leveren kalk voor de verhoging van de PH-waarde, zoals Maaskal.

zaaien

Laat het zaaien van uw gewassen aan ons over. Zaden en kunstmest leveren we altijd voor een scherpe prijs. We zaaien onder meer de volgende gewassen:

 • Gras
 • Graszaad, granen en koolzaad
 • Groenbemster
 • Mais
 • Bieten

Daarnaast leveren wij kunstmest en slakkenkorrels

Heeft u een klus op gebied van mestdistributie, loon- of grondwerk? Voor elk werk en elke grondsoort hebben wij de juiste mensen, machines en ervaring! 

Schakel nu Van Ginneken in!