Al meer dan 25 jaar in de mesthandel in Oosterhout

Besteed uw mestdistributie en loonwerk uit aan Van Ginneken BV uit Oosterhout. Schakel onze machines en ons personeel in om uw gewenste werkzaamheden uit te voeren. Geïnteresseerd in een van onze diensten? Neem contact op.

Mestdistributie

Mesttransport

Wij hebben een uitgebreid wagenpark. Hierdoor hebben we veel wagens tot onze beschikking die in korte tijd grote hoeveelheden mest kunnen transporteren. Alle trailers zijn uitgerust met een geijkt weegsysteem en AGR / GPS. Om schade aan wegen en straatwerk te voorkomen zijn alle trailers ook voorzien van 2 stuurassen. 

Indien gewenst verzorgen wij het aanwenden van de mest. Vaste mest wordt vervoerd met containerbakken die u, als u wilt, zelf kunt vullen. Laat u ze liever door ons vullen? Dat kan!

Mestaanwending

Kies voor het aanwenden van mest uit de volgende methoden:

 • Driewieler 
 • Sleepslangsysteem 
 • 26 m³ tank met AGR/GPS 
 • Breedstrooier 
 • Kunstmeststrooier

Mestopslag

Kies voor het aanwenden van mest uit de volgende methoden:

 • Driewieler 
 • Sleepslangsysteem 
 • 26 m³ tank met AGR/GPS 
 • Breedstrooier 
 • Kunstmeststrooier

Mesthandel

Al meer dan 25 jaar zijn we actief in de mesthandel. Met ons moderne materieel en medewerkers die precies weten wat u van ze verlangt klaren we iedere klus. We houden ons aanbevolen voor inkoop en levering van de volgende mestsoorten in vloeibare en vaste vorm: 

 • Rundveemest 
 • Varkensmest 
 • Geitenmest 
 • Kippenmest 
 • Konijnenmest 
 • Biologische mest (skal-gecertificeerd)
Tevens zijn we leverancier van:


 • Maaskal 
 • Champost 
 • Kunstmest 

We leveren en strooien alle voorkomende kunstmestsoorten met een gekeurde kunstmeststrooier.

Loonwerk

Grondbewerking

Gewassen onderwerken 

Of het nu gaat om het frezen van een weiland, het onderwerken van plantresten, vuil of groenbemester, we voeren elke bewerking met gepaste machines uit. Ook gelijktijdige inzaai van vanggewassen behoort tot de mogelijkheden.

Grondverbetering

Profiteer van onze uitgebreide kennis van grondverbetering. Om de bovenlaag te mengen met een onderliggende laag kunnen we percelen of delen daarvan diepploegen. We halen dan dieper gelegen grond naar boven en mengen deze met de bovenlaag. Voor het egaliseren of bol leggen van percelen maken we gebruik van en een lasergestuurd kilverbord.

Zaaibedbereiding 

Elk gewas en elke grondsoort vraagt om een andere zaaibedbereiding. Van Ginneken BV beschikt over een grote verscheidenheid aan machines die elk zaaibed kunnen bereiden.

PH-verhoging

Door intensief gebruik van landbouwgrond daalt de PH-waarde sterk. Wij leveren kalk voor de verhoging van de PH-waarde, zoals Maaskal.

Zaaien

Laat het zaaien van uw gewassen aan ons over. Zaden en kunstmest leveren we altijd voor een scherpe prijs. We zaaien onder meer de volgende gewassen:

 • Gras
 • Graszaad, granen en koolzaad 
 • Groenbemster 
 • Mais 
 • Bieten
Daarnaast leveren wij kunstmest en slakkenkorrels.

Heeft u een klus op gebied van mestdistributie of loonwerk? Voor elk werk en elke grondsoort hebben wij de juiste mensen, machines en ervaring!